دوره رایگان نت خوانی

دوره رایگان نت خوانی چه دوره ای میباشد؟ در این دوره شما یک فصل از فصول مربوط به مباحث دوره…

766
رایگان!

دوره متخصص نت خوانی

دوره متخصص نت خوانی چه دوره ای میباشد؟ این دوره ، یک دوره کامل و جامع در زمینه مباحث نت…

197
3,000,000 تومان

دوره معجزه ریز

دوره آموزشی معجزه ریز چه دوره ای میباشد؟ این دوره ، یک دوره کامل و جامع در زمینه مباحث ریزنوازی…

152
3,000,000 تومان